DRUMET Liny i Druty
AngielskiNiemiecki
aktualnie jesteś : Strona główna \ Aktualności \ Regulamin Konkursu Fotograficznego

Aktualności

Regulamin Konkursu Fotograficznego

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA PRACOWNIKÓW

DRUMET LINY I DRUTY Sp. z o.o.

   

1. Organizatorem konkursu jest DRUMET Liny i Druty sp. z o.o.

2. Konkurs rozpocznie się 01.08.2019 r. i trwać będzie do 31.08.2019 r.

3. Tematem fotografii jest: „CO WAS ZASKOCZYŁO PODCZAS URLOPU”

4. W konkursie mogą brać udział tylko pracownicy Spółki.

 

         Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Fotografie należy przesyłać mailowo na adres: drumet@drumet.pl do dnia 31.08.2019 r.

2. Fotografie przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.

3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną fotografię.

4. Uczestnik konkursu powinien podać w wiadomości swoje dane: imię, nazwisko, dział, numer kontaktowy.

5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (RODO).

6. Zgłoszenie prac do  konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac.

   

 

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez Organizatora, spośród uczestników wyłoni trzech laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w biuletynie zakładowym DRUMET News w wydaniu wrześniowym 2019.

4. Nagrodami w konkursie dla laureatów konkursu będą bony upominkowe do sieci salonów EMPIK.

5. Dodatkowo Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zamieszczenia przekazanych fotografii w biuletynie zakładowym DRUMET News.

  

       Postanowienia końcowe

1. Przekazując fotografię na konkurs, uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie i wykorzystanie fotografii w dowolnej liczbie i w dowolnej publikacji.

2. Biorący udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad ogłoszonych w tym konkursie.

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie: www.drumet.pl.