DRUMET Liny i Druty
AngielskiNiemiecki
aktualnie jesteś : Strona główna \ Aktualności \ Regulamin Konkursu „BOŻONARODZENIOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA”

Aktualności

Regulamin Konkursu „BOŻONARODZENIOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA”

 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW 

DRUMET LINY I DRUTY Sp. z o.o.

 

1.     Organizatorem konkursu jest DRUMET Liny i Druty sp. z o.o.

2.     Konkurs rozpocznie się 15.10.2018r. i trwać będzie do 05.11.2018r.

3.     Tematem prac konkursowych jest: "BOŻONARODZENIOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA".

4.     W konkursie mogą brać udział tylko dzieci w wieku 7 - 15 lat.

 

         Warunki uczestnictwa w konkursie.

1.     Prace konkursowe należy złożyć w dziale Kadr i Administracji do dnia 05.11.2018 r.

2.     Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi, w formie płaskiej, format A4.

3.     Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

4.     Uczestnik konkursu powinien złożyć pracę w kopercie opatrzonej danymi rodzica i swoimi tj.: imię i nazwisko rodzica, imię  i nazwisko dziecka, wiek dziecka.  Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

5.     Rodzice dzieci biorących udział w konkursie  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).              

6.     Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do  konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac.

 

 

Wyniki konkursu i nagrody.

 

1.     Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni autorów najlepszych prac.

2.     Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3.     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w biuletynie zakładowym DRUMET News.

4.     Nagrody w konkursie to upominki dla wszystkich uczestników.

5.     Dodatkowo organizator konkursu może zorganizować wystawę nadesłanych prac, umieścić wszystkie prace na stronie internetowej lub w biuletynie zakładowym DRUMET NEWS.

     

    Postanowienia końcowe:

1.     Przekazując pracę na konkurs, rodzic dziecka biorącego udział w konkursie wyraża zgodę na publikowanie i wykorzystanie pracy w dowolnej liczbie i w dowolnym nakładzie.

2.     Biorący udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad ogłoszonych w tym konkursie.

 

3.     Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie: www.drumet.pl.